Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. JIří Leskovjan, LL.M.

phone icon+420 277 277 920
DS: mupep9r
divider
ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ HODINYPo 09:00 - 12:00 13.00-17.00
Út 09.00 - 12.00
St 09.00 - 12.00 13.00-17.00

ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKAÚřední deska

 

Aktuálně

Seznam převzatým spisů po odvolaném exekutorovi Mgr. Romanu Vytejčkovi:

Soubor s převzatými spisyInfo

Dnem 21. února 2014 byl JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan jmenován v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ministryní spravedlnosti prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., pod č.j. MSP-89/2014-OJ-SO/5 soudním exekutorem do uvolněného exekutorského úřadu Praha 4. Exekuční řízení zahájená odvolaným soudním exekutorem Mgr. Romanem Vytejčkem budou nadále vedena nově jmenovaným soudním exekutorem.

Nahlížení do exekučního spisu bude možné v úředních hodinách po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.Bankovní spojení

Složením na bankovní účet
Depozitní účet soudního exekutora pro úhradu vymáhaných pohledávek: č.ú. 4200477215/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.

Depozitní účet soudního exekutora pro úhradu vymáhaných pohledávek ve věcech oprávněných: CENTRAL FINANCE, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,: č.ú. 2108730194/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Variabilní symbol
Při platbách uvádějte variabilní symbol tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. např. ve věci EX 1611/10 je v.s. 161110). Jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, nebo identifikační číslo, platí-li dluh právnická osoba. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení či název povinného. Bez správně uvedeného variabilního symbolu nebude možno řádně platbu přiřadit k vymáhané pohledávce.

Pokladní hodiny
Po 9.00 – 12.00 13.00-17.00
Út 9.00 – 12.00
St 9.00 – 12.00 13.00-17.00
Čt 9.00 – 12.00
separator